سفره عقد شیک

آیا لازم است برای سفره عقد مدرن و شیک هزینه کنیم؟ شاید باید این سوال رو از خود بپرسیم: آیا مایلیم در روز عروسی ام با لباس های کهنه و درب و داغان و ماشین کهنه تصادفی حاضر بشوم؟ شاید… ادامه مطلب