سفره گواه گیری (سفره عقد) ایرانیان باستان

در گذشته ایرانیان باستان به جشن عروسی سور و به سفره‌ی عقد، سفره‌ی گواه‌ گیری میگفتند.  عروس لباسی سبز رنگ پوشیده و تور یا پارچه ای سبز روی سر می‌انداخته، داماد نیز عرقچین سبز بر سر و روی شانه راست… ادامه مطلب