تالار/تشریفات یا سفره عقدکار؟

سفره عقد را از تالار و تشریفات بگیریم یا از سفره عقد کار ها ؟ قبل از شروع صحبت باید بگیم که از شما درخواست داریم چون این مقاله را در یک  سایت سفره عقد کار میخوانید، لطفا قبلش قضاوت… ادامه مطلب