فلسفه سفره عقد

  «به نام او» فلسفه سفره عقد و اجزای آن از نظر سفره عقد هوناز ما می گوییم سفره عقد، همان سفره ی زندگی است. شاید این سوال برای شما هم به وجود بیاید که چرا باید سفره عقد بیاندازیم؟… ادامه مطلب