تاریخچه و فلسفه حلقه ازدواج

شاید تا به حال برایتان سوال شده باشد که حلقه ی ازدواج چیست ؟ تاریخچه ی آن به چه زمان برمیگردد؟ و یا چرا حلقه ی ازدواج در انگشت چپ باید قرار بگیرد؟ به دست کردن حلقه ازدواج در دوران… ادامه مطلب