هزار تومان1.000.000

زیرساز سفره عقدی که در تصویر مشاهده میکنید باکس و آینه است، این سفره قابلیت اجرا در باغ و سالن را دارد، ظروف به کار رفته در آن کریستال و استیل است.

گل آرایی این سفره طبیعی ،نوع گل داوودی و هزینه آن 360ت می باشد.

مساحت تقریبی 2*3/5 است.

شمع آرایی برعهده گروه هنری هوناز می باشد.

 

 

توضیحات

سفره عقد