هزار تومان1.000.000

سفره عقد باکس و آینه با دیزاین ظروف سیلور و کریستال

گل آرایی این سفره طبیعی است و قیمت حدودی آن 490 هزار تومان می باشد.

ترکیب گل ها از لیسینتوس و لیلیوم می باشد.

توضیحات