هزار تومان800.000

در این سفره عقد ترکیبی از ظروف کریستال و استیل استفاده شده و همچنین برای زیر ساز آینه و باکس طراحی شده است. این سفره میتواند در سالن هایی که فضای کم دارد و همچنین در خانه جلوه زیبایی را به نمایش بگزارد.

مساحت تقریبی این سفره 2.5 *3 می باشد و فاقد گل آرایی است شما میتوانید هر مقدار که خواستید از ما گل بخواهید

امکان گل آرایی مصنوعی سفره هم وجود دارد.

توضیحات