هزار تومان1.000.000

این سفره عقد ترکیبی از باکس و آینه با ظروف کریستال و سیلور می باشد که یکی از خاص ترین سفره های عقد هوناز می باشد. به لحاظ چیدمان آینه ها بهتر است که این سفره روی چمن یا زمینه ی تیره اجرا شود. گل آرایی طبیعی و شمع آرایی جلوه ی خاصی به این سفره می بخشد.

مساحت تقریبی این سفره 4*3 می باشد.

هزینه ی گل آرایی این سفره 380 هزار تومان می باشد.

امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد.

شمع آرایی به عهده موسسه می باشد.

توضیحات