هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد غموما از ظروف کریشستال استفاده شده و قابل اجرا در تمامی مکان ها می باشد. ترکیب گل های آن لیلیوم و میخک است و مساحتی به اندازه 3*3 را اشغال می کند. هزینه گل آرایی این سفره به روی قیمت محاسبه نشده و هزینه آن 280 هزار تومان می باشد.

شما میتوانید گل ها را هم خود سفارش دهید و هم از ما بخواهید.

توضیحات