هزار تومان800.000

سفره عقد کریستال که مشاهده می کنید در منزل اجرا شده و قابیلیت اجرا در تمامی مکان ها را دارد. گل های تشکیل دهنده آن گل لیلیوم و داوودی است که زیبایی خاصی به سفره بخشیده ، البته شما میتوانید این سفره عقد را بدون گل سفارش دهید. ما همیشه سعی بر این داریم ظروفی را تهیه کنیم که در تمامی نورها قابلیت درخشندگی لازم را داشته باشد.

مساحت مورد میاز این سفره 2.5*3 می باشد و هزینه گل آرایی آن 270 هزار تومان می باشد

در ضمن امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد نیز وجود دارد.

توضیحات