هزار تومان1.000.000

این سفره عقد به خواسته ی عروس و داماد در جایگاه عروس در یکی از تالارها اجرا شده . زمینه ی آبی این جایگاه و چیدمان این مدل سفره عقد ترکیب بسیار زیبا و چشم نوازی رو به وجود آورده .

گل آرایی این سفره طبیعی بوده و ترکیبی از گل های لیسین توس و رز هلندی می باشد.

توضیحات