هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد کریستال عمدتا از ظروف کریستال استفاده شده است ، اگر به تصویر دقت بکنید طراحی این سفره هفتی به شکلی است که ظروف کاملا زیبایی خودشون رو به نمایش می گزارند و چشم بیننده در آن گرفتار می شود. گل های این سفره عقد ترکیبی از داوودی و لوسینتوس است اما شما میتوانید این گل آرایی را به سلیقه خودتان سفارش دهید.

فضای مورد نیاز این سفره 2.5*3 است. هزینه گل آرایی این سفره 200 هزار تومان می باشد.

همچنین امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد هم وجود دارد.

توضیحات