هزار تومان770.000

این سفره عقد آینه زیبا و نقلی میتواند درهر مکانی که مدنظر زوج های عزیزمان باشد اجرا گردد.دراین سفره عقد از ظروف کریستال و سیلور استفاده شده که زیبایی خاصی به این سفره عقد داده است.

مساحت مورد نیاز این سفره عقد تقریبا 5مترمربع می باشد.

گل آرایی این سفره عقد مصنوعی می باشد.

توضیحات