هزار تومان1.000.000

این سفره کریستال از زیرساز آینه تشکیل شده است.شمع آرایی یکی از فاکتورهای مهمی است که باعث بیش تر درخشیدن سفره های عقد میشود،این سفره نیز یکی از سفره های پرشمع هوناز است که درکنار کریستال ها باعث جلوه ی بیش تر آن شده است.

شمع آرایی بر عهده گروه هنری هوناز میباشد.

حجم و نوع گل آرایی بنا به سلیقه شما تغییر میکند.

مساحت تقریبی 2/5*3/5 میباشد.

توضیحات