هزار تومان1.000.000

زیرساز این سفره تماما آینه می باشد و طراحی قالب مثلثی شکل آن امروزه بسیار مورد توجه عروس خانم ها قرار گرفته است.ظروف به کار رفته دراین سفره عقد عمدتا کریستال است.سفره هایی با زیرساز آینه به دلیل انعکاس نور خورشید برای فضاهای باز انتخاب بسیار مناسبی است.

گل آرایی این سفره با گل لیسین توس است،با گل داوودی و لیلیوم هم قابل اجرا میباشد.

مساحت تقریبی مورد نیاز 3*3 است.

توضیحات