هزار تومان1.200.000

ظروف به کار رفته در سفره ای که مشاهده میکنید کریستال است.سفره عقد های کریستال همیشه پرطرفدار هستند و با هرزیرسازی جلوه ی خاصی دارند،زیرساز سفره عقد بالا ترکیبی از باکس و آینه میباشد.

شمع آرایی برعهده گروه هوناز است.

مساحت تقریبی مورد نیاز 2/5*2/5 است.

حجم و نوع گل آرایی بنا به سلیقه شما قابل تغییر است.

توضیحات