هزار تومان700.000

سفره عقدی که مشاهده میکنید زیرساز آن آینه و ظروف به کار رفته در آن کریستال است.این سفره به دلیل مساحت کمتر نسب به بقیه نمونه ها قابل اجرا در اکثر فضاهای مورد نظر شما میباشد.

ابعاد تقریبی 2*2/5 میباشد.

شمع آرایی برعهده گروه هنری هوناز است.

حجم و نوع گل آرایی بنا به درخواست شما قابل تغیر است.

توضیحات