هزار تومان1.000.000

این سفره عقد شیک قابلیت اجرا درسالن و اماکن مختلف را دارد ترکیب هفتی و طبقه ای این سفره عقد کریستال ظاهر چشم نوازی به آن داده است ، این سفره نمونه کاملی از سفره عقد بدون گل است که میتواند تنها زیبایی خود را به رخ بکشد و به سفره عقد های دارای گل طعنه بزند. اما شما میتوانید بنا به سلیقه خود هر مقدار که میخواهید برای گل آرایی این سفره عقد شیک هزینه کنید

مساحت مورد نیاز 2.5*3 می باشد

توضیحات