هزار تومان600.000

این سفره از ظروف کریستال تشکیل شده و زیر کار تماما آینه به کار رفته گل آرایی آن طبیعی است.

هزینه گل آرایی 120 تومان می باشد.

اندازه تقریبی 2*2/5 است.

توضیحات

سفره عقد کریستال