هزار تومان700.000

این سفره از ظروف کریستال تشکیل شده.

شمع آرایی در کنار ظروف کریستال زیبایی سفره را چندین برابر کرده که در عکاسی و فیلم برداری جلوه ی بیشتری دارد.

برای گل آرایی لیلیوم و داوودی به کار رفته.

اندازه تقریبی 2*2/5 می باشد.

هزینه گل آرایی 180 تومان می باشد.

توضیحات

سفره عقد کریستال