هزار تومان700.000

این سفره از ظروف کریستال تشکیل شده ظروف استیل به کاررفته در اطراف و مرکز سفره باعث جلوه ی بیشتر آن شده.

زیرساز کارآینه است.

گل آرایی آن مصنوعی بوده و امکان گل آرایی طبیعی نیز وجود دارد.

اندازه تقریبی 2*3 می باشد

توضیحات

سفره عقد کریستال