هزار تومان1.000.000

این سفره با طراحی خاص آینه های زیرساز آن و ظروف کریستال به کاررفته بسیار شیک بوده

وجود تضاد رنگ در گل آرایی این سفره جلوه ای زیبا به این سفره بخشیده.

اندازه تقریبی این سفره 2*2/5

هزینه گل آرایی این سفره 350 تومان می باشد.

توضیحات

سفره عقد کریستال