هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد از زیرساز باکس و آینه استفاده شده. ظروف آن ترکیبی از سیلور و کریستال می باشد. یکی از سفره های عقد با دیزاین خاص. گل ها طبیعی . نوع گل لیسین توس. قیمت آن 250هزار تومان می باشد.

شمع آرایی با موسسه است.

توضیحات