هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد از زیر آینه استفاده شده. ظروفی آن ترکیبی از کریستال و سیلور می باشد. سفره ای زیبا و شیک برای عزیزانی که علاقه به شمع آرایی و سفره ی آینه و کریستال دارند.

گل آرایی آن طبیعی و قیمت حدودی آن 180 هزار تومان است.

امکان گل آرایی مصنوعی وجود دارد. شمع آرایی با موسسه است.

توضیحات