هزار تومان1.000.000

یکی از سفره عقدهای کریستال زیبای ما. زیر ساز آن آینه (جلوی عروس و داماد از باکس استفاده شده). ظروف ترکیبی از کریستال و سیلور. گل آرایی طبیعی و ترکیب گل ها از میخک و داوودی و آلستر. قیمت : 220 هزار تومان

توضیحات