هزار تومان700.000

در این سفره عقد طراحی به شکلی است که آینه ها نقش بیشتری را بازی می کنند. آینه ها طوری چیدمان شده اند که وقتی شما گوشه ی سفره بایستید خودتان را در آینه می بینید. زیرساز این سفره باکس و آینه و ترکیب ظروف از سیلور و کریستال است. اندازه تقریبی این سفره 2*3 می باشد.

گل آرایی آن مصنوعی. امکان گل آرایی طبیعی وجود دارد و شما میتوانید رنگ ، مقدار و نوع گل آن را بنا به سلیقه خودتان سفارش دهید.

توضیحات