هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد ظروف ترکیبی از کریستال و استیل است و همچنین برای زیر ساز آینه و باکس طراحی شده است. این سفره میتواند در سالن هایی که فضای کم دارد و همچنین در خانه جلوه زیبایی را به نمایش بگذارد.

مساحت تقریبی این سفره 2 *3 می باشد و با گل آرایی مصنوعی

شما میتوانید بنا به درخواستتان به ما گل طبیعی سفارش دهید.

 

توضیحات