هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد از زیرساز آینه استفاده شده که با ظروف کریستال و سیلور دیزاین شده است. این سفره عقد همراه با بک پشت سر عروس و داماد اجاره داده شده. گل آرایی آن مصنوعی.

اندازه تقریبی این سفره 2*3

بنا به درخواست شما امکان گل آرایی طبیعی نیز وجود دارد.

توضیحات