هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد از زیرساز باکس بزرگ و آینه استفاده شده . چیدمان شات های شمع لاله، زیبایی خاصی به این سفره داده که با روشن شدن شمع ها بیشتر هم خواهد شد. «سفره ای زیبا، شیک، خاص برای مشتریان مشکل پسند»

گل آرایی طبیعی و قیمت حدودی آن 320 هزار تومان

امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد

شمع آرایی با موسسه می باشد.

توضیحات