هزار تومان1.200.000

(پیشنهادی برای خاص پسندان)
سفره عقدی که مشاهده می کنید ترکیبی از سفره عقد سنتی و مدرن است. ترمه ها و آینه و شمعدان نقره نشانی از سنتی بودن آن دارد. و زیرساز آینه و ظروف کریستال نشانی از مدرن بودن این سفره است. استفاده از شمع های مدادی باعث زیبایی صدچندان این سفره شده. زیرساز کاملا از آینه است و ظروف هم تماما کریستال. گل آرایی این سفره طبیعیست و هزینه آن حدودا 350 هزار تومان می باشد.

توضیحات