هزار تومان1.200.000

این سفره عقد کریستال شیک برای جایگاه های داراری پله بسیار مناسب است ، این سفره داراری پنج طبقه است و می تواند جایگاه شما را دیزاین کند و همه را طبقه به طبقه خیره شما بکند. در این سفره عمدتا از ظروف کریستال استفاده شده و گلی که در آن استفاده شده گل داوودی می باشد ، شما میتوانید گل آرایی این سفره را به دلخواه خودتان سفارش دهید.

مساحت مورد نیاز این سفره 3*4.5 می باشد و هزینه همین گل آرایی تقریبا 300 هزار تومان می باشد

امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد هم وجود دارد

توضیحات