هزار تومان1.000.000

این سفره عقد شکیل و زیبا ترکیبی از ظروف کریستال با زیرساز آینه می باشد که با توجه به حجم کوچک آن بسیار مناسب مراسم عقد خانگی است. زیرساز آینه و ظروف کریستال و بلور جلوه ی خاصی به سفره عقد شما می دهد. در این سفره عقد هر اندازه حجم گل با رنگ های متفاوت نیز می توان استفاده کرد.

مساحت تقریبی سفره 2*2 است.

بنا به خواست شما از گل مصنوعی برای گل آرایی می توان استفاده کرد.

توضیحات