هزار تومان650.000

در این سفره عقد  از زیر ساز باکس و آینه استفاده شده و ترکیبی از ظروف کریستال و سیلور می باشد و بدون گل آرایی است. با شمع و متریال دیزاین شده. خاصیت این مدل سفره عقد این است که بدون گل آرایی هم زیبایی خاص خودشو داره.

هم امکان گل آرایی طبیعی وجود داره و هم مصنوعی

توضیحات