هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد از ظروف کریستال و سیلور بر روی زیرساز آینه استفاده شده. برای رویایی شدن سفره عقد و فضای مراسمتان می تونید این سفره عقد انتخابی عالیست. ترکیب کریستال و آینه و شمع های روشن یکی از زیباترین سفره های عقد را برای شما می سازد.

مساحت این سفره عقد 3*2 می باشد.

گل آرایی آن طبیعیست و هزینه ی آن 360 ت

شمع آرایی به عهده گروه هوناز است.

توضیحات