هزار تومان1.000.000

.ظروف این سفره عقد سیلور بوده و قابل اجرا در تمامی مکان ها است

مساحت تقریبی این سفره 3.5*4 می باشد.

هزینه گل آرایی سفره 300 هزار تومان می باشد. و طاق گل بالای سفره هم اجاره اش 250 هزار تومان.

شما میتوانید خودتان گل را تهیه کنید و هم می توانید به ما سفارش دهید.

توضیحات