هزار تومان1.100.000

این سفره عقد خیلی خاص و شیک ترکیب دو سفره عقد  کریستال و سیلور می باشد. سفره ای مناسب خاص پسندان است. ترکیب ظروف کریستال و سیلور زیبایی خاصی به این سفره عقد داده است. با روشن شدن شمع های داخل سفره زیبایی دو صد چندان می شود. گل آرایی این سفره طبیعی می باشد که ترکیبی از گل های آلستر و داوودی و لیسین توس است. هزینه ی گل آرایی حدودا 500 هزار تومان می باشد.

مساحت تقریبی این سفره3*3.5 است.

امکان گل آرایی با گل مصنوعی نیز وجود دارد.

توضیحات