هزار تومان700.000

در این سفره عقد لاکچری عمدتا از ظروف کریستال و سیلور استفاده شده. زیرساز آن باکس و آینه می باشد.  گل آرایی آن طبیعی بوده که ترکیبی از رنگ های مختلف گل لیسین توس می باشد.

هزینه ی تقریبی گل آرایی این سفره 450هزار تومان می باشد.

مساحت تقریبی 3*2 می باشد.

امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد وجود دارد.

توضیحات