هزار تومان1.500.000

در این سفره عقد از باکس های بزرگ و آینه استفاده شده . دیزاین سفره عقد ترکیبی از ظروف ملیله نقره اصفهان و کریستال و سیلور می باشد. این سفره عقد به خاطر استفاده از ترمه و ظروف نقره با کریستال و آینه تلفیقی از سفره عقد سنتی و مدرن است که باعث خاص شدن این سفره شده.

گل آرایی این سفره طبیعیست و حدود قیمت آن 400 هزار تومان . ترکیب دو رنگ سفید و بنفش گل لیسیتوس .

امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد.

شمع آرایی با موسسه می باشد.

توضیحات