هزار تومان1.000.000

سفره عقد نقره که مشاهده می کنید ترکیبی از ظروف ملیله نقره (صنایع دستی اصفهان) و ظروف کریستال است. به روی زیر ساز آن پارچه دانتل نفیس پهن شده که زیبایی چشم نوازی به آن داده است. گل های به کار رفته در این سفره عقد لیلیوم و داوودی می باشد شما میتوانید هر تم رنگی رو برای گل آرایی از ما بخواهید.

مساحت این سفره تقریبا 3*2 است و هزینه گل آرایی آن که روی قیمت محاسبه نشده 650 هزار تومان می باشد.

شما میتوانید فقط سفره را از ما بخواهید و گل آرایی را به دیگری بسپارید.

توضیحات