هزار تومان1.650.000

این سفره عقد ویژه که در تصویر میبینید یک سفره خاص میباشد که از ادغام سفره کریستال و ملیله نقره بوجودآمده،طراحی به خصوص این سفره به گونه ای است که هم زیرساز آینه هم پارچه و هم باکس را در خود گنجانده.ظروف نقره و پارچه ترمه یک جنبه سنتی در این سفره بوجود آورده،ظروف کریستال و زیر ساز آینه از سوی دیگر باعث شده جنبه مدرن این سفره چشمگیر باشد.

گل آرایی این سفره به قیمت 400 هزار تومان برعهده گروه هنری هوناز می باشد.

مساحت این سفره تقریبا 18 مترمربع میباشد.

توضیحات