هزار تومان700.000

این مدل سفره عقد ترکیبی از ظروف کریستال و زیرساز باکس و آینه می باشد. یکی از پرطرفدارترین سفره های عقد این سفره عقد می باشد.

به دلیل استفاده از ظروف کریستال و انعکاس نور در آینه ها یکی از زیباترین و چشم نوازترین سفره های عقد است. امکان اجرا در منزل وجود دارد. در این سفره عقد گل آرایی طبیعی استفاده شده که هزینه ی آن به غیر از دو پایه ی بزرگ گل 380 هزار تومان می باشد.

امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد.

توضیحات