هزار تومان880.000

این سفره عقد داراری ظروف استیل می باشد.

مساحت تقریبی آن 3*3 می باشد و در تمامی مکان ها قابل اجرا است.

هزینه گل آرایی روی قیمت محصول محاسبه نشده و تقریبا 240 هزار تومان می باشد.

شما میتوانید هم خودتان گل ها را تهیه کنید و هم از ما بخواهید

توضیحات