هزار تومان700.000

این سفره که ظروف آن عمدتا استیل است با طراحی زیبای خود قابل اجرا هم در سالن هم در باغ می باشد.

گل آرایی این سفره طبیعی است که در آن لیسین توس و میخک به کار رفته است.

اندازه تقریبی این سفره 2/5*2 است.

 

توضیحات