هزار تومان1.000.000

این سفره ترکیبی از ظروف استیل و کریستال است و بر روی زیر ساز باکس و آینه اجرا شده.

گل آرایی این سفره طبیعی بوده و  ترکیبی از گل های لیلیوم و داوودی و لیسین توس است.

اندازه تقریبی این سفره 2*3 میباشد.

حجم و نوع گل آرایی بنا به درخواست شما میباشد.

توضیحات

سفره عقد سیلور