هزار تومان700.000

این مدل سفره عقد با زیرساز باکس و آینه می باشد که برای دیزاین آن عمدتا از ظروف کریستال و سیلور استفاده شده است. گل آرایی آن طبیعی می باشد که ترکیبی از لیلیوم و داوودی و برگ های دیزاینی است. هزینه ی گل آرایی این سفره عقد به غیر از دو پایه ی بلند عقب 350هزار تومان می باشد.
اندازه ی تقریبی سفره 2*2.5 می باشد.
امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد وجود دارد.

توضیحات