هزار تومان600.000

این سفره عقد ترکیبی از ظروف سیلور و کریستال و زیرساز باکس آینه است. در عین سادگی جذابیت خاص خود را دار

. چون در این سفره عقد رنگ سفید غالب است هر رنگ گلی می توان در این سفره استفاده کرد.

گل آرایی این سفره طبیعی است و ترکیبی از دو رنگ گل لیسین توس است.

مساحت تقریبی 2*2.5 است.

در صورت تمایل می توان از گل آرایی مصنوعی هم در این سفره استفاده کرد.

 

توضیحات