هزار تومان650.000

ظروف به کاررفته در این سفره عمدتا سیلور است که در کنار آن برای جلوه بهتراز تعدادی کریستال استفاده شده

شمع آرایی برعهده گروه هنری هوناز می باشد.

هزینه گل آرایی این سفره 400هزارتومان است و بنا به سلیقه ی شما حجم و نوع گل قابل تغییر است.

 

توضیحات