هزار تومان700.000

زیرساز این سفره آینه و باکس به کار رفته و ظروف تشکیل دهنده ی آن عمدتا استیل است.

گل آرایی آن طبیعی بوده و ترکیبی از گل های داوودی،لیلیوم و میخک می باشد.

اندازه تقریبی آن 2*2/5 است.

هزینه گل آرایی 320 تومان می باشد.

توضیحات

سفره عقد سیلور