هزار تومان1.000.000

در این سفره عقد ترکیبی عمدتا از ظروف کریستال و سیلور استفاده شده که به آن سفره عقد سیلور و یا سفره عقد استیل می گویند. این سفره عقد هفتی دارای زیرساز باکس می باشد و گل های آن لیلیوم و لوسینتوس است. همچنین در این سفره چشم شما به ظروف کروم هم می خورد که حتی به تنهایی نیز دارای زیبایی خاص خود هستند. هچنین می توان این سفره را بخاطر مساحت کم مورد نیاز جزو سفره عقد های خانگی نیز بر شمرد.

مساحت مورد نیاز برای این سفره 2.5*3 می باشد. و همچنین هزینه گل آرایی طبیعی آن 330 هزار تومان می باشد.

هزینه شمع آرایی به عهده موسسه است.

همچنین امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد نیز وجود دارد.

 

توضیحات